Dětská jóga

Dětská jóga je speciálně upravená verze jógy a liší se od jógy pro dospělé. Rozdíly najdeme jak v rychlosti a dynamice provádění cviků, tak ve cvicích samotných. Cviky dětské jógy kopírují správný vývoj dítěte, pracují s přirozeností a fantazií.