Sportovní a rekondiční masáže

Asi celosvětově nejčastěji podstupovanou masážní procedurou jsou sportovní a rekondiční masáže. Jsou určeny zejména pro celkové podpoření dobrého fyzického stavu, přípravu na náročné fyzické výkony (masáže sportovní) nebo naopak jako relaxační prostředek pro zatížené svalstvo a klouby.